Westerlaan 33 - 8790 Waregem
0474 32 81 02
bdelanghe@hotmail.com

Werkwijze

Wij werken als volgt:
  • intakegesprek: een gesprek met u, ouders, over uw vragen en bevindingen, eventueel de bevindingen van de school of de (kinder)arts.
  • testing: een therapeut neemt verschillende testen af bij uw kind. Na dit onderzoek krijgt u een therapeut toegewezen. Hij/zij blijft uw aanspreekpunt gedurende de behandelingen. U kunt steeds bij hem/haar terecht met uw vragen.
  • terugkoppelingsgesprek: tijdens dit gesprek delen wij u onze bevindingen mee. U ontvangt een uitgebreid verslag  over de afgenomen tests en de daaruit volgende conclusies. Dit verslag neemt u mee naar de adviserende geneesheer. U kan het eventueel ook op school, aan het CLB, voorleggen indien u dat wenst.
  • therapie: na uw goedkeuring en die van de adviserende geneesheer starten we de therapie. Wij behandelen niet alleen in de praktijk, maar geven u ook tips mee voor thuis en op school.
  • opvolging en evaluatie: op gezette tijdstippen bespreken we de vorderingen van uw kind en volgt er een nieuwe testing om te zien of de doelen worden bereikt. Indien u dat wenst, kan de therapeut ook aanwezig zijn op externe overlegmomenten op school.
Officiële erkenning van de specialisatie:

Bram is erkend door het Agentschap Zorg & Gezondheid om psychomotorische therapie bij kinderen te kunnen geven, dit door de toekenning van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Pediatrische Kinesitherapie. De voorwaarden om deze bijzondere erkenning te krijgen, vind je op de site van het Ministerie van Zorg & Gezondheid.

Hanne koos tijdens haar Masteropleiding voor de afstudeerrichting pediatrie en behaalde het postgraduaat “Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen”. Zij is naast psychomotorisch therapeut nu ook Bobath-therapeut.

Wij scholen ons ook consequent bij om op de hoogte te blijven van testing, behandeling en alle onderzoeken in verband met de ontwikkeling van het kind.